Images-loading

Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

/ 14 Ιουλίου 2015
/ Εμφανίσεις: 6928

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. irakav Με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την λειτουργία της Ακαδημίας, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που αυτή έχει απέναντι στα μέλη της καθώς και τις υποχρεώσεις των ποδοσφαιριστών, των γονέων και των προπονητών.
 2. Την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων υποδομής την έχει η Διοίκηση της Ακαδημίας.
 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Ακαδημίας (Διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γονείς, φίλαθλοι) θα πρέπει να διέπονται από ηθικές αξίες και να αντιτίθενται στα φαινόμενα βίας, ρατσισμού και χουλιγκανισμού.
 4. Όλοι οι ποδοσφαιριστές-μέλη της Ακαδημίας οφείλουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τη Διοίκηση της Ακαδημίας.
 5. Οι προπονητές της Ακαδημίας οφείλουν να εφαρμόζουν πιστά τον παρόντα κανονισμό και να είναι αφοσιωμένοι στον προπονητικό και παιδαγωγικό τους ρόλο.
 6. Οι γονείς οφείλουν προς καλό των παιδιών τους να στηρίζουν την προσπάθεια της Ακαδημίας, να συμπλέουν με τη φιλοσοφία της και να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό.
 7. Η ενημέρωση των ποδοσφαιριστών, γονέων, δημοσιογράφων για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Ακαδημίας θα πραγματοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας στο www.irakliskavalas.grκαθώς και με τηλεφωνήματα ή μηνύματα smsστο κινητά που έχει καταχωρημένα η Ακαδημία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Οι εγγραφές στην Ακαδημία ξεκινούν από την ηλικία των πέντε (05) ετών. Εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα από την ηλικία των πέντε (05) ετών εφόσον το κρίνει το τεχνικό επιτελείο και μετά από δοκιμαστική περίοδος του νέου μέλους.
 2. Κάθε νέο μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στην Ακαδημίας έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί, ένα δεκαήμερο δοκιμαστικής περιόδου.
 3. Εγγραφές στην Ακαδημία πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς και είναι εντελώς δωρεάν.
 4. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται παρουσία γονέα ή κηδεμόνα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας τις ημέρες και ώρες της προπόνησης και οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Ακαδημίας.
 5. Η μηνιαία συνδρομή του κάθε μέλους ορίζεται και ανακοινώνεται στο τέλος κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς και ισχύει για την επόμενη.
 6. Ειδικές τιμές στην μηνιαία συνδρομή πραγματοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις (πολυτεκνία, 2 ή περισσότερα αδέρφια, κ.τ.λ.)
 7. Η ποδοσφαιρική χρονιά αποτελείται από δέκα μήνες (1 Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου) και την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν επέκταση ή σμίκρυνση της, την έχει η Διοίκηση της Ακαδημίας μαζί με το τεχνικό επιτελείο.
 8. Απαλλαγή της μηνιαίας συνδρομής για έναν ή περισσότερους μήνες μπορεί να υπάρξει μόνο σε περιπτώσεις αποχής για λόγους υγείας ή μακροχρόνιου τραυματισμού.  
 9. Κάθε μέλος της Ακαδημίας, είτε έχει δελτίο ποδοσφαιριστή είτε όχι, που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ακαδημία, μπορεί να το πραγματοποιήσει ανά πάσα στιγμή εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
 10. Κάθε νέο μέλος με την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να προσκομίσει :

      α) Πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα από το Δήμο (ταυτοπροσωπία)

      β) Ιατρική βεβαίωση (παθολόγο ή καρδιολόγο ή παιδίατρο ή πιστοποιητικό υγείας του σχολείου) ότι μπορεί να αθληθεί και να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ακαδημίας.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Οι ποδοσφαιριστές οφείλουν :

 1. Να συμμετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες προπονήσεις, αγώνες φιλικούς ή επίσημους και τουρνουά σύμφωνα με το πρόγραμμα ετήσιο ή εβδομαδιαίο που καταρτίζει το τεχνικό επιτελείο.
 2. Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας όποτε καλεστούν από τους αρμόδιους προπονητές.
 3. Να ακολουθούν τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες τις οδηγίες των υπευθύνων προπονητών τους και μόνο αυτών.
 4. Να προσέρχονται 15 λεπτά τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα προπόνησης και την αντίστοιχη ώρα προσέλευσης που αναφέρει ο υπεύθυνος προπονητής για τους αγώνες.
 5. Η εμφάνιση τους τόσο στους αγώνες όσο και στις προπονήσεις θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη και ομοιόμορφη σύμφωνα με τις εμφανίσεις της Ακαδημίας.
 6. Να μεριμνούν ώστε να διατηρούν καθαρούς τους χώρους των αποδυτηρίων και του αγωνιστικού χώρου και να σέβονται την περιουσία της ομάδας.
 7. Να προσέχουν και να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον προσωπικό τους ιματισμό.
 8. Να βοηθούν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προπονητή τους να μαζεύουν το αθλητικό υλικό μετά το τέλος της προπόνησης.
 9. Να ενημερώνουν σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο τηλεφωνικώς τον προπονητή για τυχόν απουσία από προπονήσεις ή αγώνες.
 10. Να μετακινούνται στους αγώνες εκτός έδρας ή σε τουρνουά οργανωμένα με το λεωφορείο της αποστολής όποτε τίθεται στη διάθεσή τους από την Ακαδημία.
 11. Να συμπεριφέρονται υποδειγματικά εντός κι εκτός του αγωνιστικού χώρου σεβόμενοι συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, διαιτητές και φιλάθλους.
 12. Απαγορεύεται η προπόνηση, δοκιμή, συμμετοχή σε αγώνες ή camp άλλων σωματείων χωρίς την συναίνεση της Ακαδημίας. Για οποιαδήποτε επιπλέον αθλητική δραστηριότητα (σχολικοί αγώνες) οι ποδοσφαιριστές και οι γονείς τους οφείλουν να ενημερώσουν τον προπονητή και τους υπευθύνους της Ακαδημίας.
 13. Απαγορεύεται να εγκαταλείπουν την αποστολή της ομάδας χωρίς να παίρνουν άδεια από τον προπονητή.
 14. Να αντιπροσωπεύουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο την Ακαδημία σε αγώνες της Μικτής ή Εθνικών ομάδων.
 15. Να είναι επιμελής στα μαθήματά τους και να ενημερώνουν στο τέλος κάθε τριμήνου για τις επιδόσεις τους στο σχολείο τον υπεύθυνο προπονητή.
 16. Να μη κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τις ώρες προπόνησης και των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πειθαρχικές ποινές σε ποδοσφαιριστές μπορούν να επιβληθούν σε περιπτώσεις που δε τηρούν τα παραπάνω από τους προπονητές, τον Τεχνικό υπεύθυνο και τη Διοίκηση. Οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται είναι οι εξής :

 1. Προφορική παρατήρηση
 2. Έγγραφη επίπληξη
 3. Διακοπή συμμετοχής σε προπόνηση
 4. Αποκλεισμός σε συμμετοχή σε μία ή περισσότερες προπονήσεις
 5. Αποκλεισμός από την αποστολή της ομάδος σε έναν ή περισσότερους αγώνες
 6. Διαγραφή από τα μητρώα των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ειδικές επιβραβεύσεις θα απονέμονται στους ποδοσφαιριστές στο τέλος κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς μετά από σύσκεψη του τεχνικού επιτελείου και της Διοίκησης. Οι επιβραβεύσεις που θα δίνονται είναι :

 1. Καλύτερης σχολικής επίδοσης.
 2. Μεγαλύτερης συμμετοχής στις προπονήσεις της ομάδας.
 3. Κοινωνικής Δράσης και πρωτοβουλίας αν κάποιος ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας συμμετέχει και διακριθεί σε κάποια.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

 1. Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τους προπονητές και ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι συμβατός με τις αρχές που διέπουν τα τμήματα υποδομής της Ακαδημίας.
 2. Οι γονείς οφείλουν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων να παρευρίσκονται εκτός του αγωνιστικού χώρου, δηλαδή στους χώρους του κυλικείου ή της κερκίδας ή όπου αλλού τους έχει οριστεί.
 3. Απαγορεύεται στους γονείς κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων να δίνουν τακτικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές διότι με τον τρόπο αυτό δε βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και της αυτονομίας των ποδοσφαιριστών αλλά και παρεμποδίζουν το έργο του προπονητή. Απεναντίας επιτρέπεται να παροτρύνουν όλους τους ποδοσφαιριστές του τμήματος με κόσμια πάντοτε συμπεριφορά.
 4. Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στις προπονήσεις της ομάδος γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει προσωπική βελτίωση στην απόδοσή τους.
 5. Να προσκομίζουν στην αρχή κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς ιατρική βεβαίωση ότι τα παιδία τους μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ακαδημίας. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή των παιδιών τους σε αγώνες των τμημάτων της Ακαδημίας δε θα επιτρέπεται.
 6. Είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των παιδιών τους στους αγωνιστικούς χώρους, στις προπονήσεις και στους αγώνες εκτός των περιπτώσεων χρησιμοποίησης λεωφορείου της Ακαδημίας.
 7. Οφείλουν να σέβονται τον προπονητή και να μη του ασκούν κριτική μπροστά στα παιδιά τους διδάσκοντάς τους με τον τρόπο αυτό το σεβασμό.
 8. Ενημέρωση για τη πρόοδο των παιδιών τους θα δίνεται σε ώρες και μέρες που θα καθοριστούν από την αρχή της ποδοσφαιρικής χρονιάς και κατόπιν συνεννόησης με τους προπονητές.
 9. Για οτιδήποτε θέμα απασχολεί τους ιδίους ή τα παιδιά τους, ενημερώνουν πρωτίστως τον υπεύθυνο των τμημάτων υποδομής και αν αυτός το θεωρεί σκόπιμο κλίνει ραντεβού με τον υπεύθυνο προπονητή του τμήματος ή τη Διοίκηση.
 10. Σε τουρνουά όπου χρειάζεται διαμονή σε ξενοδοχείο, καλό είναι η διαμονή των γονέων να μη γίνεται στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ποδοσφαιριστές. Σε διαφορετική περίπτωση η παρουσία των γονέων θα πρέπει να είναι διακριτική και η επαφή με τα παιδιά θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον προπονητή ή τον αρχηγό της αποστολής.
 11. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας σε προπονήσεις ή αγώνες ή τουρνουά ή συμμετοχή σε Camp χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της Ακαδημίας.
 12. Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών, παρευρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους χωρίς άδεια και δημιουργούν με τη συμπεριφορά τους πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία τους τμήματος και γενικότερα της Ακαδημίας θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις από τη Διοίκηση.
 13. Για τη εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας καλό θα ήταν να καταβάλουν τη μηνιαία συνδρομή στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 1. Οι προπονητές θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το προπονητικό πρόγραμμα που τους έχει ανατεθεί με βάση την ηλικιακή κατηγορία την οποία προπονούν.
 2. Δε θα πρέπει να παραβλέπουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών.
 3. Να στοχεύουν στην βελτίωση της ατομικής απόδοσης του κάθε ποδοσφαιριστή.
 4. Να σέβονται την διαφορετικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της πειθαρχίας του τμήματος.
 5. Να είναι αψεγάδιαστοι και δίκαιοι και να εμπνέουν με τον τρόπο τους τον σεβασμό στους ποδοσφαιριστές τους.
 6. Να μεταδίδουν σε ποδοσφαιριστές και γονείς την φιλοσοφία της Ακαδημίας ώστε όλοι σε προπονήσεις και αγώνες να έχουν θετική συμπεριφορά.
 7. Να καταρτίζουν με προσοχή την προπονητική μονάδα και να έχουν γραπτό σχέδιο αυτής.
 8. Να παρευρίσκονται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προκαθορισμένη ώρα προπόνησης στον χώρο του γηπέδου ώστε να υποδέχονται τους ποδοσφαιριστές και να ετοιμάζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 9. Να εξηγούν στους ποδοσφαιριστές πριν από την προπόνηση το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν.
 10. Να εξηγούν τις ασκήσεις απλά και παραστατικά.
 11. Να εμψυχώνουν την προπονητική μονάδα, να διορθώνουν τους ποδοσφαιριστές όποτε χρειάζεται και να τους επιβραβεύουν για τις επιτυχίες τους.
 12. Να κάνουν στο τέλος της προπόνησης τον απολογισμό και να φροντίζουν οι ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν τον εξοπλισμό.
 13. Να ελέγχουν αν οι ποδοσφαιριστές άλλαξαν μετά την προπόνηση και αποχωρούν από το γήπεδο μόνο όταν αποχωρήσει ο τελευταίος ποδοσφαιριστής.
 14. Να απενεργοποιούν τα κινητά τους την ώρα της προπόνησης ή του αγώνα.
 15. Να είναι συνεργατικοί με τους συναδέλφους τους και πρόθυμοι να δεχτούν ή να δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί.
 16. Να είναι αφοσιωμένοι στην προπόνηση ή στον αγώνα και σε τίποτα άλλο.
 17. Να φορούν στην προπόνηση ή τον αγώνα την κατάλληλη ενδυμασία όπως αυτή έχει ορισθεί.
 18. Ορίζουν την διαδικασία εκλογής / ορισμού αρχηγού στους αγώνες των τμημάτων της Ακαδημίας.
 19. Αναφέρουν στον Υπεύθυνο των τμημάτων υποδομής της Ακαδημίας και στη Διοίκηση τυχόν προβληματικές συμπεριφορές που παρατηρούν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων και ενημερώνουν τους γονείς.      
 20. Η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων να συμβαδίζει με τις αρχές και την φιλοσοφία της Ακαδημίας.    
 21. Να τηρούν απουσιολόγιο των προπονήσεων και των αγώνων και να παραδίδουν στο τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς την ατομική καρτέλα αξιολόγησης του ποδοσφαιριστή κάνοντας τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί από την αρχή της χρονιάς.
 22. Να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους σε καθορισμένα από τη Διοίκηση χρονικά διαστήματα.

Εκ της διοικήσεως